Stretnutie s Regulačnou radou

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris absolvoval svoje prvé rokovanie s členmi Regulačnej rady. Na stretnutí v Bratislave sa ho za Regulačnú radu zúčastnili jej predseda Ján Ďuriš, podpredseda Milan Krajčovič, člen Juraj Doležal a členka Sylvia Beňová. Úrad okrem predsedu zastupovali aj jeho podpredsedovia Milan Kubala a Jozef Mihok. Témou rokovania bola príprava novej Regulačnej politiky.

Share this post