Andrej Juris na stretnutí s dodávateľmi energií: Vytvorme platformu na hľadanie spoločných riešení, ktoré ÚRSO pomôžu pri rozhodovaní

„Prišiel som otvoriť dialóg, som totiž presvedčený, že ÚRSO nevyhnutne potrebuje pre svoju činnosť odborne zdatných partnerov,“ povedal predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris na pôde Združenia dodávateľov energií, kde sa 22.7.2020 stretol so zástupcami firiem Stredoslovenská energetika, Východoslovenská energetika, Slovenský plynarenský priemysel, Slovenské elektrárne - energetické služby, Veolia Energia, Magna Energia, Elgas, EP Energy Trading, Energie2, Twinlogy a Pow-en. „Mojou snahou je intenzívne komunikovať na kľúčové témy a hľadať prieniky, s cieľom dosiahnuť čo možno najtransparentnejšiu a najpriehľadnejšiu reguláciu na Slovensku  a teda aj spravodlivé a primerané koncové ceny energií,“ povedal Andrej Juris. Na stretnutí zároveň predseda ÚRSO otvoril tri  témy - systémové nastavenie platformy vzájomnej komunikácie, hľadanie spôsobov deregulácie trhu pre dodávku elektriny a plynu a systémová ochrana odberateľov, najmä zraniteľných. „Pri zmysluplnej deregulácii nesmieme zabúdať na ochranu sociálne slabších,“ zdôraznil predseda ÚRSO.

V následnej diskusii sa hovorilo aj o novej regulačnej politike, blížiacich sa cenových konaniach, implementácii európskej legislatívy, tarifách za distribúciu, kompenzácii kreditného rizika, či o etickom kódexe dodávateľov. „Vnímam, že sa z minulosti nahromadilo mnoho problémov, navyše tu máme aj ťažké ekonomické časy pre pandémiu koronavírusu. Chápem preto značné očakávania na urýchlené zlepšenie situácie. Poprosil som prítomných dodávateľov, aby sme nahromadené problémy začali riešili postupne, na základe presne stanovených kľúčových priorít, ako z tematického tak i z časového hľadiska,“ vysvetlil predseda ÚRSO. „Teší ma, že zo strany predsedu ÚRSO je vôľa diskutovať,“ povedal Michal Hudec, predseda Združenia dodávateľov energií. Obe strany sa dohodli, že Združenie predstaví úradu svoje priority pre odbornú diskusiu a návrhy riešení.

 

Share this post