Zoznam výrobcov s plánovaným množstvom vyrobenej elektriny na doplatok v roku 2020

Úrad podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby oznamuje, že podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za kalendárny rok 2019 bol na:

  • celkovej výrobe elektriny 18,42 %
  • celkovej spotrebe elektriny 17,38 %

Úrad zároveň zverejňuje zoznam výrobcov s plánovaným množstvom vyrobenej elektriny na doplatok v roku 2020

Share this post