Prebiehajúca verejná konzultácia EK k plánovaným poplatkom REMIT

Európska komisia (EK) vypracovala, v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2019/942 o agentúre ACER, návrh spôsobu stanovovania poplatkov súvisiacich s aktivitami na veľkoobchodných trhoch s energiou v zmysle nariadenia REMIT a spustila k návrhu verejnú konzultáciu pre účastníkov trhu. Verejná konzultácia trvá od 8. júna do 31. augusta 2020. Účastníci trhu sa v nej môžu, prostredníctvom webstránky EK,  vyjadriť k navrhovanému spôsobu stanovenia poplatkov, resp. predložiť svoje vlastné návrhy. Vyjadrenia môžu byť odosielané aj v slovenskom jazyku.

Konzultačný dokument v anglickom jazyku (PDF) a jeho slovenský preklad (PDF).

 

Share this post