Úrad dočasne povedie podpredseda JUDr. Milan Kubala, PhD.

Vláda SR odvolala z funkcie predsedu úradu prof. Ľubomíra Jahnátka. V zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v čase neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný predseda úradu, zastupuje ho v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu. Porada vedenia úradu schválila návrh odchádzajúceho predsedu, aby jeho povinnosti, do vymenovania nového predsedu, prevzal JUDr. Milan Kubala, PhD., u ktorého sa bude v rámci zastupovania štatutárneho orgánu, pod menom uvádzať „podpredseda zastupujúci predsedu úradu“.

 

Share this post