Výrobca PV Tesárske Mlyňany vyradený zo zoznamu

Úrad aktualizuje zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu v zmysle platnej legislatívy.

Preukázalo sa totiž, že výrobca PV Tesárske Mlyňany s. r. o. sa na zoznam výrobcov zverejnený dňa 16. marca 2020 dostal neoprávnene a to z dôvodu zlyhania zamestnanca Sociálnej poisťovne.  U výrobcu tak nenastala skutočnosť odôvodňujúca zánik podpory.

Aktuálny zoznam.

 

Share this post