Aktualizovali sme „Príručku pre spotrebiteľov“

Zmeny v materiáli určenom na ochranu práv odberateľov – „Príručka pre spotrebiteľov - užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti“ sa týkajú najmä problematiky uzatvárania zmlúv o združenej dodávke elektriny a plynu mimo sídla dodávateľa tzv. podomovým spôsobom predaja, odstúpenia od zmluvy. Príručka tiež obsahuje aktualizované upozornenia úradu na nekalé obchodné praktiky a zavádzanie odberateľov nepravdivými informáciami. Súčasne bol aktualizovaný graf týkajúci sa štruktúry ceny elektriny.

 

Share this post