Switching v plynárenstve

Úroveň liberalizácie trhu s plynom v Slovenskej republike sa vykazuje prostredníctvom percentuálne vyjadreného koeficientu, tzv. switchingu. Ten vyjadruje pomer počtu odberných miest so zmenou dodávateľa plynu k celkovému počtu odberných miest. Takto vyzerajú údaje za posledné roky:

Kategórie odberných miest odberateľov počet odberateľov plynu
so zmenou dodávateľa plynu

switching (%)

2017 2018 2019 2017 2018 2019
 veľkoodberateľ 93 71 90 12,72 9,69 10,22
 stredný odberateľ 322 314 284 11,44 11,30 8,99
 maloodberateľ 4 743 4 765 3 687 6,21 6,23 4,82
 domácnosti 43 670 36 627 48 000 2,98 2,54 3,32
 spolu 48 828 41 777 52 061 3,16 2,74 3,41

 

Share this post