Energetický kongres ČR a rokovanie s ERU

Zástupcovia úradu sa v dňoch 12.-14.02.2020 zúčastnili v Prahe na 20-tom energetickom kongrese Českej republiky a na pracovnom stretnutí so zástupcami českého národného regulátora (ERU) k implementácii 4. energetického balíčka do národných legislatív. Delegáciu úradu tvorili generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie Ing. Slávka Jánošíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a vecnej regulácie JUDr. Renáta Pisárová,  riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce Mgr. Denisa Lániková, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a právnej agendy Mgr.Vasil Demjan, a riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky Ing. Branislav Galbavý. Kľúčové témy 20. energetického kongresu ČR sa týkali problematiky vývoja energetiky v ČR v kontexte aktuálnej európskej legislatívy (implementácia zimného balíčka) a plnenie cieľov EÚ ohľadom podielu OZE  na hrubej konečnej energetickej spotrebe do roku 2030. Na kongrese sa tiež zúčastnili zástupcovia Ministerstva priemyslu a obchodu ČR a spoločností ČEZ, ČEPS, Pražská energetika a.s., E.ON a.s., či GasNet s.r.o. Následné pracovné stretnutie delegácie úradu so zástupcami ERU sa tiež týkalo implementácie štvrtého energetického balíčka do národných legislatív. Obe strany si tiež vymenili názory na problematiku riešenia energetickej chudoby, základných zmluvných práv spotrebiteľov, či elektromobility.  

 

Share this post