Prehľad vykonaných kontrol v roku 2020

Úrad vykonáva kontroly v rozsahu kompetencií ustanovených zákonom č. 250/2012 Z. z. Kontroly sa tak týkajú dodržiavania zákona o regulácii, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie osobitných predpisov a  právoplatných rozhodnutí úradu.

Tu je prehľad vykonaných kontrol za aktuálny rok.

 

Share this post