„The Bridge Beyond 2025“

Predstavitelia Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a Rady európskych regulačných orgánov v oblasti energetiky (CEER)  predstavili dňa 20.11.2019 na pôde Európskej komisie v Bruseli dokument „The Bridge Beyond 2025“ – regulačné výzvy pre udržateľný plynárenský sektor.

Link na dokument.

ACER a CEER vo svojom dokumente odporúčajú aktualizovať európske právne predpisy v oblasti plynárenstva a právne predpisy do budúcnosti, s cieľom uľahčiť dekarbonizáciu v energetickom sektore, podporiť konkurencieschopný vnútorný trh s energiou a maximalizovať príležitosti, ktoré vyplývajú z prepojenia sektorov elektrickej energie a plynu (sector coupling).

Výzvy sú rozpracované v štyroch hlavných témach:

  • prístup a monitorovanie trhu;
  • správa infraštruktúry a dohľad nad existujúcimi a novými subjektmi;
  • dynamická regulácia nových činností a technológií;
  • prepravné tarify a cezhraničné prideľovanie kapacity.

 

Share this post