Analýza vývoja cien elektriny na burze

Úrad vypracoval a zverejnil na svojom webovom sídle analýzu vývoja cien elektriny na burze PXE Praha, produkt F PXE SK BL Cal – t Settlement, za rok 2018 a prvý polrok 2019. Cieľom je poskytnúť prehľad vývoja cien elektriny na ročnej a mesačnej báze za hodnotené obdobie. Z predloženej analýzy a predpokladaného vývoja ekonomických ukazovateľov ako aj možných scenárov vývoja udalostí, ktoré ovplyvňujú vývoj ceny, je predikovaný vývoj cenových konaní na najbližšie obdobie. Úrad okrem toho dlhodobo zverejňuje vývoj cien elektriny a plynu na burzách v mesačných intervaloch, a tým poskytuje odberateľom možnosť lepšej orientácie v cenách komodít.

Link: http://www.urso.gov.sk/?q=Pre spotrebiteľa/Burzové ceny elektriny a plynu

Share this post