Bilaterálne rokovanie s ukrajinskou delegáciou

V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku pripravil úrad dňa 25 júna 2019 bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny a so zástupcami Štátnej agentúry pre energetickú účinnosť a úsporu energie na Ukrajine. Rokovanie na pôde úradu bolo zamerané na problematiku uplatňovania zásad energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov v súvislosti s primárnou a sekundárnou legislatívou EÚ a diskutovalo aj o optimalizácii súčasného stavu podpory v tejto oblasti a stanovení národných cieľov slovenskej a ukrajinskej strany.

 

Share this post