Rokovanie s rakúskym národným regulátorom E-Control

Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek prijal dňa 27.5.2019 na pôde úradu v Bratislave delegáciu rakúskeho národného regulátora. Návštevu z Viedne viedol najvyšší predstaviteľ E-Controlu, výkonný riaditeľ Wolfgang Urbantschitsch. Samotnému rokovaniu odborníkov z oboch národných regulátorov dominovala predovšetkým výmena vzájomných skúseností a pohľadov na špecifické témy. Hovorilo sa  o problematike deregulácie dodávok elektriny a plynu a jej možnom dopade na koncovú cenu pre domácnosti,  o procese zavádzania inteligentných meracích systémov v oboch krajinách, či o podpore elektromobility.  V neformálnej debate sa obe strany dotkli aj problematiky zloženia energetického mixu oboch krajín, či rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Na požiadanie našich západných susedov sa tiež diskutovalo o nových cenových tarifách za prepravu plynu a o nedávnom rozhodnutí vo veci HUAT. Predseda úradu Ľubomír Jahnátek: „Na stretnutí som jasne vyjadril náš postoj, že úrad projekt HUAT zásadne odmieta. Rakúskym patnerom som vysvetlil  možné ekonomické následky, ako aj niektoré regulačné aspekty. Úrad navyše už v tejto súvislosti zaslal do ACER pripomienku. Proces prírastkovej kapacity HUAT môže negatívne ovplyvniť  trasu projektu HUSKAT.  Stále platí, že úrad pod mojím vedením bude  pri rokovaniach so zahraničnými delegáciami vždy v prvom rade hájiť národné záujmy Slovenskej republiky,“  zdôraznil predseda úradu Ľubomír Jahnátek.  Obe strany po stretnutí ocenili veľmi otvorenú, partnerskú diskusiu. Zhodli sa, že takáto forma vzájomnej  výmeny informácií, pohľadov a skúseností, môže byť  prospešná pre oboch národných regulátorov.

Share this post