Úrad na konferencii ERRA v Turecku

17. ročník konferencie zameranej na investície a reguláciu v energetike sa v  dňoch 8. – 12. októbra 2018 uskutočnil v tureckom meste Antalya. Podujatie každoročne pripravuje organizácia ERRA, ktorá združuje regulačné orgány z celého sveta.

Úrad na tomto významnom energetickom podujatí zastupovali generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie Ing. Slávka Jánošíková, PhD.  a generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a vecnej regulácie JUDr. Renáta Pisárová. Konferencia bola organizovaná v spolupráci s energetickým regulačným orgánom Turecka a paralelne v tých istých priestoroch prebiehal aj 9. turecký energetický summit. Tieto dve významné energetické podujatia mali spoločné oficiálne otvorenie, ktorému svojím otváracím príhovorom pridal vážnosť aj turecký minister pre energetiku Fatih Dönmez. Medzi kľúčové témy investičnej konferencie ERRA patrili: posilňovanie postavenia spotrebiteľov - úloha regulátorov pri zlepšovaní dynamiky na strane dopytu, nové trendy v oblasti plynárenstva – perspektívy pre regionálne a globálne trhy, zvýšenie bezpečnosti dodávok v zmysle podmienok prechodného trhu, či súčasný stav tureckého energetického sektora.

Na záver konferencie sa uskutočnilo zasadnutie najvyšších predstaviteľov regulačných orgánov ERRA, na ktorom sa odhlasovalo prijatie nových členov.  Do združenia boli prijaté regulačné orgány Českej republiky a Rakúska.

 

Share this post