ÚRSO reaguje na mimoriadnu situáciu s cenou plynu na burzách

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví po dôkladnej analýze dňa 27.09.2018 aktualizoval korekčný koeficient Kp na hodnotu 1,28.

Korekčný koeficient Kp = 1,28 vstupuje do výpočtu maximálnej ceny zemného plynu v cene tepla na rok 2019. Mení sa tak koeficient Kp = 1,07 zverejnený dňa 19.07.2018, ktorý reflektoval cenu zemného plynu na burzách v júli 2018.

Národný regulátor takto vytvoril dodávateľom tepla možnosť nakúpiť plyn s reálnou cenou, čím vytvoril všetky podmienky na zabezpečenie plynulej a bezpečnej dodávky tepla počas celého roku 2019 bez rizika jej prerušenia.

Úrad pripomína, že cena zemného plynu, ktorú obchodníci na trhu ponúkajú dodávateľom tepla, sa odvíja od cien plynu na burze burze EEX (European Energy Exchange). Ceny plynu na burze EEX od 19.07. 2018 do dnešného dňa výrazne stúpli a nie je predpoklad, že sa tento trend v dohľadnej dobe zmení. Dodávatelia tepla tak nemali možnosť nakúpiť plyn na výrobu tepla pre rok 2019 za cenu, ktorá by zodpovedala vyhlásenému korekčnému koeficientu Kp=1,07, čo národný regulátor aktualizáciou zmenil. Úrad nepredpokladá, že v priebehu roka 2018 sa bude ešte korekčný koeficient Kp meniť.

Share this post