Rada regulátorov v Bruseli

77. rokovanie Rady regulátorov ACER sa uskutočnilo dňa 19. septembra 2018 v Bruseli. Úrad na ňom zastupoval Ing. Marian Záhora, PhD, riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce. Hlavnou témou bolo schválenie rozpočtu na rok 2019, ako aj hodnotenie procesu aproximácie sieťových predpisov v rámci budovania jednotného trhu s energiami v EÚ. Dôležitou súčasťou rokovania bola tiež informácia predsedu Rady regulátorov Garretta Blaneyho, ktorý oboznámil členov o rozhodnutí správnej rady ACER vo veci  výberu riaditeľa tejto agentúry. Tá rozhodla o zotrvaní súčasného riaditeľa Alberta Potochnika v pozícii ad-interim. Blaney zároveň vyzval členov Rady regulátorov, aby sa do procesu voľby nového riaditeľa intenzívne zapojili aj predstavitelia jednotlivých členských krajín EÚ. Viac informácií o rokovaní na: http://www.acer.europa.eu.

 

Share this post