Spolupráca s ERÚ sa prehĺbi

Na pôde úradu v Bratislave sa  uskutočnilo na žiadosť českej strany pracovné stretnutie zástupcov ÚRSO a českého Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

ÚRSO aj ERÚ na rokovaní dňa 1.3.2018 viedli obaja predsedovia - Ľubomír Jahnátek a Vladimír Outrata. Hlavným cieľom bolo vyjasnenie si vzájomných pozícií oboch národných regulátorov v kľúčových oblastiach regulácie a možnosti vzájomnej podpory a spolupráce. Česká strana tiež prejavila osobitný záujem o odborné skúsenosti ÚRSO v oblasti regulácie vodárenstva.

Stretnutie malo štrukturovanú formu – experti ÚRSO predniesli prezentácie na vybrané témy, vzápätí nasledovala odborná diskusia. Medzi témy patrili ekonomická regulácia elektroenergetiky a plynárenstva, regulačné rámce a regulačné periódy. Ďalej možnosti vzájomnej podpory a spolupráce na európskej pôde, spolupráca s ACER, EK, regionálne projekty, stav a ďalší rozvoj projektu 4 MMC a rozdelenie nemecko-rakúskej ponukovej zóny. V oblasti plynárenstva sa hovorilo o projekte NORD STREAM, možnostiach podpory tohto projektu, integrácii trhov, o aktuálnom stave projektu „Trading Region Upgrade“ a cezhraničnom zásobníku plynu. Z oblasti elektroenergetiky to boli tarifné systémy a problematika kapacitných mechanizmov a možnosti ich implementácie. Prezentácia expertov ÚRSO v oblasti regulácie vodárenstva v SR sa sústredila na rozsah, legislatívu a výkon cenovej regulácie. Predseda ERÚ Vladimír Outrata po stretnutí vyjadril mimoriadnu spokojnosť: „Chcem sa poďakovať za vynikajúce prezentácie a verím, že naše regulačné úrady budú naďalej intenzívne spolupracovať. Vzájomný kontakt, odovzdávanie si skúseností môžu byť veľmi užitočné pre obe strany.“ Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek: „Chcem, aby ÚRSO naďalej využíval aj formát spolupráce krajín V4, ale pravda je, že slovensko-česká energetická sústava sa vyvíjala historicky spoločne a aj preto vidím, že obe strany majú v oblasti regulácie mnohé spoločné problémy i podobné pohľady na spôsob ako ich riešiť. Určite preto budeme aj v budúcnosti navzájom pokračovať v dialógu a spolupráci na expertných úrovniach.“

Share this post