Diskusia s Asociáciou vodárenských spoločností

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek prijal 21. novembra 2017 na pôde úradu v Bratislave zástupcov Asociácie vodárenských spoločností (AVS). Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť prezidenta AVS Stanislava Hrehu a za ÚRSO sa ho zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie Slávka Jánošíková a Iveta Záborská za odbor regulácie vodárenstva.  V diskusii si obe strany vymenili názory na ďalšie smerovanie cenotvorby pri výrobe, dodávke a distribúcii vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou na Slovensku. Predseda úradu Ľubomír Jahnátek zdôraznil, že všetky prípadné zmeny do budúcnosti aj v oblasti regulácie vodárenstva musia byť najprv dôsledne vysvetlené verejnosti: „Stále platí to, čo som povedal už pri nástupe na úrad - príprave nových vyhlášok musí vždy predchádzať hlbšia odborná diskusia medzi účastníkmi trhu, ktorých sa zmeny budú dotýkať  a najmä presné vyčíslenie ekonomických dopadov na jednotlivé odberateľské skupiny.“

Share this post