Nový predseda už vo funkcii

V utorok 25. júla 2017 predseda vlády SR Robert Fico v sídle úradu v Bratislave slávnostne uviedol do funkcie novovymenovaného predsedu úradu Ľubomíra Jahnátka. Stretnutia sa tiež zúčastnil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz, podpredseda úradu Miroslav Čelinský a riaditelia jednotlivých odborov úradu.

Robert Fico pri tejto príležitosti pripomenul, že Ľubomír Jahnátek pôsobil v jeho prvej vláde ako minister hospodárstva a bol pri tvorbe veľmi dôležitej legislatívy, ktorá sa týkala bezprostredne ÚRSO. „Rovnako bol na čele tímu, ktorý pripravoval tzv. tretí energetický balíček, ktorý sa realizoval v rokoch 2010 až 2012. Pre mňa je najpodstatnejšie, že je to predstaviteľ prúdu politikov, odborníkov, ktorí sa vždy hlásili k silnému regulačnému rámcu," povedal predseda vlády. Predseda úradu Ľubomír Jahnátek poďakoval premiérovi za dôveru a zdôraznil, že má o fungovaní úradu jasnú predstavu: „Dnes sa po prvý krát stretávam s kolegami na úrade, s ktorými budeme spoločne formovať regulačnú politiku tak, aby bola v prospech občanov ako aj podnikateľov.“ Ľubomír Jahnátek tiež zdôraznil, že chce ÚRSO otvoriť verejnosti: „Úrad jednoducho musí intenzívnejšie komunikovať s verejnosťou, odborníkmi i s podnikateľskou obcou.“

Share this post