NR SR: Novela regulačného zákona schválená

Zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, poslanci parlamentu definitívne schválili.

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach napríklad oddeľuje funkciu predsedu úradu a predsedu regulačnej rady, nového predsedu úradu bude po novom vymenovávať vláda. Novelou sa tiež nanovo upravujú povinnosti regulačnej rady v procese schvaľovania regulačnej politiky a právomoci štátu v rámci cenových konaní, ktoré majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví.

Share this post