Usmernenie k elektronickému podávaniu cenových návrhov výrobcov elektriny z OZE a KVET

Cenové podania od výrobcov elektriny z OZE a VUKVET zasielajte na e-mailovú adresu podaniaozekvet@urso.gov.sk. (Do predmetu správy uveďte obchodné meno výrobcu elektriny)

Originál cenového návrhu je potrebné zaslať aj v papierovej podobe poštou na adresu úradu.
 

Informácia k vyplneniu Návrhu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou (PDF)

  • Návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na roky 2018 až 20.. (DOCX, ODT) [upravené 28.3.2018]
  • Návrh ceny výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre roky 2018 až 20.. (DOCX, ODT) [upravené 28.3.2018]
     

01.08.2017