Úrad k informáciám o odpájaní odberateľov zo strany VSE

  • Úrad nemá informácie o hromadných pokutách pre odberateľov elektriny a  hrozbe ich odpájania zo strany dodávateľa VSE
  • V prípade, že odberateľ dostal takúto pokutu pre nezaplatenie zvýšených preddavkových platieb za január, prípadne február 2017, tá mu bude odpustená. 
  • Ak nie, nech sa obráti na úrad a úrad bude každý takýto prípad riešiť individuálne. To isté sa týka aj prípadných pokút pre nezaplatenie vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne  február roku 2017.
  • Úrad však upozorňuje, že medializované trhanie faktúr sa týkalo preddavkových platieb za január, február 2017. Teda ak niekto omylom nezaplatil vyúčtovaciu faktúru za staré vyúčtovacie obdobie musí tak samozrejme urobiť, prípadne sa dohodnúť so svojim dodávateľom.
  • Úrad vyzval dodávateľov, aby do termínu splatnosti úhrady novej výšky preddavkových platieb, nežiadali distribučné spoločnosti o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta odberateľa elektriny z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.
  • Ak aj odberatelia už zaplatili preddavkové platby za január a február 2017, bude im prípadný rozdiel medzi novou výškou preddavkovej platby a pôvodne stanovenou platbou zohľadnený pri nasledujúcom vyúčtovaní.

Share this post