Úrad reaguje na fámy ohľadom tzv. „poplatku za vodomer“

Úrad s poľutovaním konštatuje, že čoraz viac Slovákov sa v poslednom čase stáva obeťou dezinformácií šírených „zástupcami spotrebiteľov“ o zavádzaní tzv. „poplatku za vodomer.“ Úrad sa dôrazne ohradzuje voči spojeniu „poplatok za vodomer“. V žiadnom prípade sa totiž  nejedná o „platbu, či poplatok za vodomer“. V skutočnosti ide o fixnú zložku dvojzložkovej ceny vody, ktorú bude vodárenská spoločnosť faktúrovať ako ročný paušal za odberné, alebo výpustné miesto bytového domu, kde je umiestnený fakturačný vodomer. Teda nie „podľa nejakých vodomerov v jednotlivých bytoch“ ako zavádzajú tzv.“zástupcovia spotrebiteľov“.  A čo je dôležité, táto ročná čiastka sa rozpočíta rovnako na všetky byty v bytovom dome, teda obavy občanov sú úplne zbytočné!

Čo znamená dvojzložková cena

Dôležitou novinkou je, že úrad na rok 2017 stanovuje maximálne ceny vody ako dvojzložkové. Fixná zložka ceny sa stanoví na odberné alebo výpustné miesto vody podľa príslušnej tarifnej skupiny. Variabilná zložka ceny sa stanoví za meter kubický, pričom táto zložka ceny bude v budúcom roku priemerne o  6 % nižšia ako súčasná priemerná cena pitnej a odpadovej vody. Po spočítaní oboch zložiek vychádza, že v priemere ceny vody zostanú v roku 2017  rovnaké ako v súčasnosti. V roku 2017 napríklad trojčlenná rodina  v bytovom dome so 16 bytmi pri ročnej spotrebe cca 120 m3 vody  dokonca zaplatí v priemere ročne o 7,55 eur menej ako v tomto roku!

Áno, niektorí zaplatia viac, ale...

Dvojzložková cena vody zároveň zabezpečí spravodlivejšie podieľanie sa všetkých odberateľov na celkových nákladoch.  Aj tí odberatelia, ktorí odoberajú málo vody (chaty, rekreačné zariadenia, prázdne domy) sú totiž stále pripojení na vodovod, alebo kanalizáciu, o ktorých fungovanie sa musia vodárne starať. Táto nevyhnutná údržba pritom tvorí podstatnú časť celkových nákladov. Ak z odberného miesta nie je odobratá žiadna voda, potom náklady na takéto odberné miesto nehradí ten, kto je pripojený, ale hradia ich všetci občania, ktorí vodu odoberajú, čo doteraz nebolo spravodlivé.

Úrad dúfa, že tzv. „zástupcovia spotrebiteľov“ si uvedomia svoju spoločenskú zodpovednosť a prestanú medzi občanmi na Slovensku šíriť fámy a zbytočnú paniku.

 

Share this post