Podľa § 10 písm. f) bod 12. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad uverejňuje na svojom webovom sídle štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla. Dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn odberateľom plynu v domácnosti alebo malým podnikom (s ročnou spotrebou plynu do 100 000 kWh). Uvedený zoznam dodávateľov plynu je aktualizovaný k 01. 01. 2021.

Dodávatelia plynu pre domácnosti

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
A.En. Gas a.s. www.a-en.sk  Slovensko
A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko
CONTE spol. s r.o. www.conte-energy.sk Slovensko
ELGAS, k.s. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
innogy Slovensko s.r.o. www.innogy.sk Slovensko
LAMA energy a. s. - organizačná zložka www.lamaenergy.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a. s. www.magnaea.sk Slovensko
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. www.energetickesluzby.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
VEMEX ENERGO s.r.o. www.vemexenergo.sk Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko
Východoslovenská energetika  a. s. www.vse.sk Slovensko
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk Slovensko

 

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
ENERGY ONE, s. r. o. www.energyone.sk  LDS
GEON, a.s. www.geon.sk LDS
Projekt Gamma s.r.o. www.projektgamma.sk LDS

 

Dodávatelia plynu malým podnikom

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach malým podnikom je definovaný koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu (za všetky jeho odberné miesta) najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa rozumie rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny, t.j. spotreba plynu za všetky odberné miesta odberateľa v roku 2019 neprevyšovala uvedenú hranicu spotreby plynu.

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
A.En. Gas a.s. www.a-en.sk Slovensko
A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko
CONTE spol. s r.o. www.conte-energy.sk Slovensko
ČEZ Slovensko, s.r.o. www.cez.sk Slovensko
ELGAS, k.s. www.elgas.sk Slovensko
Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko
innogy Slovensko s.r.o. www.innogy.sk Slovensko
LAMA energy a. s. - organizačná zložka www.lamaenergy.sk Slovensko
MAGNA ENERGIA a. s. www.magnaea.sk Slovensko
MET Slovakia, a.s. www.skgas.met.com Slovensko
MFGK Slovakia s. r. o. www.mfgks.sk Slovensko
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. www.energetickesluzby.sk Slovensko
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. www.spp.sk Slovensko
Stredoslovenská energetika, a.s. www.sse.sk Slovensko
TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko
UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko
VEMEX ENERGO s.r.o. www.vemexenergo.sk Slovensko
ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko
V-Elektra Slovakia, a.s. www.v-elektra.sk Slovensko
Východoslovenská energetika a. s. www.vse.sk Slovensko
RIGHT POWER, a.s. www.rightpower.sk Slovensko

 

Regulovaný subjekt: Web: Pôsobnosť:
COMAX - TT, a.s. www.comaxtt.sk LDS
DNV ENERGO, a.s. www.dnvenergo.sk LDS
ENERGOTRENS, s.r.o. www.energotrens.sk LDS
ENERGY ONE, s. r. o. www.energyone.sk LDS
ENERGOSAM, s.r.o. www.energosam.sk LDS
GEON, a.s. www.geon.sk LDS
HTMAS s.r.o. www.htmas.eu LDS
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. www.chpenergetika.sk LDS
Istrochem Reality, a.s. www.istrochem.sk LDS
KLF-ENERGETIKA, a.s. www.klf-energetika.sk LDS
KORD Slovakia, a.s. www.kordslovakia.sk LDS
KSP, s.r.o. www.kspsro.sk LDS
Optifin Energo, s. r. o. www.optifinenergo.sk LDS
Priemyselný park Štúrovo, a. s. www.ppssturovo.sk LDS
Projekt Gamma s.r.o. www.projektgamma.sk LDS
TP 2, s.r.o. www.energetikastrazske.sk LDS
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. www.vesr.sk/sk/veolia-komodity-slovensko-sro LDS
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. www.veoliaenergia.sk  LDS
ZVS holding, a.s. www.zvsholding.sk LDS

 

LDS - lokálna distribučná sústava

Pri subjektoch, pri ktorých nie je uvedené webové sídlo, úrad touto informáciou nedisponuje.