Ukazovateľ Merná jednotka WACC na rok 2013
Rf - bezriziková miera výnosu % 3,8
Rd - náklady cudzieho kapitálu % 4,97
βUNLEV - koeficient nevážená koef. 0,33
Rm - Rf - tržná riziková prirážka % 3,26
RE   6,18
T - daňová sadzba % 19,00
βLEV - koeficient vážená koef. 0,73
Podiel cudzieho kapitálu k celkovému kapitálu % 0,6
WACC - pred zdanením   6,04
WACC - po zdanení   4,89