Na rok 2016 úrad vydal cenové rozhodnutia na dodávku elektrickej energie pre domácnosti pre tieto regulované subjekty:
(Subjekty zoradené v abecednom poradí)

V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).