Prehľad právnych aktov ACER

Úrad pripravil zoznam právnych aktov vydaných agentúrou v roku 2018, aby uľahčil užívateľom orientáciu pri vyhľadaní konkrétneho právneho aktu so zreteľom na jeho obsah.

Národní regulátori k projektu market coupling

Žiadosť národných regulačných úradov (NRÚ) Nemecka (DE), Rakúska (AT), Poľska (PL) a krajín 4M MC (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko) o začatie dočasného projektu prepojenia denných trhov s elektrinou (market coupling) medzi DE, AT, PL a 4M MC na základe met

Stránky