Ban960x420_prasiatko.jpg
Máte záujem nájsť si najvýhodnejšieho dodávateľa energií?
Zdroj foto: North Eastern Group Realty

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v roku 2017

Úrad je od 1. februára 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov (ARS). Účelom tohto inštitútu je zmierlivo urovnať spor medzi stranami sporu, ktorými sú predávajúci (napr. dodávateľ elektriny/plynu/vody/tepla) a spotrebiteľ (napr. odberateľ v domácnosti).

Expertné rokovanie ÚRSO v Budapešti

Výmena odborných skúseností v oblasti výkonu štátnej správy obidvoch regulačných úradov bola hlavným cieľom návštevy zástupcov ÚRSO 6. februára 2018 na pôde HEA v Maďarsku.

ÚRSO na rokovaní ACER a ERF

V Bulharsku sa uskutočnilo rokovanie 72. ročníka Rady regulátorov agentúry ACER (BoR – ACER) a 17. ročníka Energetického regulačného fóra (ERF).

Úrad začína proces novelizácie vyhlášok

Na základe schválenej regulačnej politiky na roky 2017 – 2021, ktorá definuje ciele a priority pre všetky regulované oblasti, ktoré spadajú do pôsobnosti úradu a vychádzajúc z výsledkov aplikačnej praxe vznikla potreba úprav niektorých zavedených praktík v cenovej regulácii.

Pracovné rokovanie s HEA

Výmena skúseností slovenského a maďarského regulačného úradu v oblasti ich štrukturálneho a finančného riadenia.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO