Energetický kongres ČR a rokovanie s ERU

Zástupcovia úradu sa v dňoch 12.-14.02.2020 zúčastnili v Prahe na 20-tom energetickom kongrese Českej republiky a na pracovnom stretnutí so zástupcami českého národného regulátora (ERU) k implementácii 4. energetického balíčka do národných legislatív.

Kontroly v roku 2019 - sumár

Úrad v minulom roku vykonal spolu 73 kontrol, z tohto 40 kontrol v subjektoch, ktoré sa zaoberajú výkonom činnosti v elektroenergetike, 17 v plynárenstve, 48 v tepelnej energetike a desať vo vodnom hospodárstve.

Usmernenie úradu

Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2019 je potrebné zasielať do 29.02.2020 vyplnením a autorizovaním on-line formulárov pre všetky komodity.

Stránky