Ban960x420_prasiatko.jpg
Máte záujem nájsť si najvýhodnejšieho dodávateľa energií?
Zdroj foto: North Eastern Group Realty

ÚRSO na diskusnom fóre

„Vodovody a kanalizácie“ bol názov diskusného fóra, ktoré sa 12. júna 2018 uskutočnilo na Výstavisku EXPO CENTER a.s., v Trenčíne. Podujatie organizovala Asociácia vodárenských spoločností. Keďže išlo o diskusné fórum, stretnutiu dominovala výmena odborných názorov.

Energetická chudoba

ÚRSO sa týmto závažným legislatívnym a celospoločenským problémom intenzívne zaoberá, hoci ani v jednom členskom štáte EÚ túto problematiku nerieši prioritne národný regulátor.

Úrad vyhodnotil štandardy kvality

V prípade, že regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO