Medzinárodné aktivity úradu

Úrad aj v uplynulom roku intenzívne spolupracoval s orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a partnerskými regulačnými orgánmi členských štátov.

Európsky energetický systém stále stabilný

„Bezpečnosť dodávok energií v Európskej únii zostáva zachovaná na 100% aj počas aktuálnej krízy spojenej s pandémiou COVID-19.“ Toto konštatovanie vyplýva zo spoločného virtuálneho stretnutia CEER, ktorého sa zúčastnil aj ÚRSO.

Opatrenia úradu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví si v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 a mimoriadnymi opatreniami prijatými proti jeho šíreniu dovoľuje osloviť regulované subjekty a všetkých účastníkov trhu s regulovanými komoditami so žiadosťou o flexibilné a ústretové riešenie

Stránky