Ban_corona_2.jpg
Podateľňa ÚRSO bude otvorená
v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Zmeny v podnikaní v tepelnej energetike

V druhom štvrťroku 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal v tepelnej energetike šesť nových povolení na podnikanie, celkovo bolo vykonaných 27 zmien povolení.

Vývoj dodávky tepla na Slovensku

Teplo zo sústav centrálneho zásobovania teplom sa u nás dodáva približne do 25 000 odberných miest pre 13 000 koncových odberateľov po celom Slovensku. Celková dodávka tepla predstavovala za minulý rok objem 15 173 GWh, čo je o 0,2 % menej ako v roku 2018.

Predseda úradu - Andrej Juris

Vláda SR dnes vymenovala Ing. Andreja Jurisa do funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Svojho mandátu sa ujme 9. júla 2020.

 

Stránky