Ban_predseda.jpg
Predseda úradu Andrej Juris sa ujal svojej funkcie. V najbližšom období sa chce sústrediť
na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a rozvoj konkurencie.

Analýza vývoja cien elektriny na burze

Úrad vypracoval a zverejnil na svojom webovom sídle analýzu vývoja cien elektriny na burze PXE Praha, produkt F PXE SK BL Cal – t Settlement, za rok 2018 a prvý polrok 2019. Cieľom je poskytnúť prehľad vývoja cien elektriny na ročnej a mesačnej báze za hodnotené obdobie.

Aktualizácia hodnoty WACC

Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a vývoj parametrov vstupujúcich do výpočtu hodnoty WACC a to hlavne poklesu úrokovej sadzby vládnych dlhopisov a úverov, úrad  aktualizoval hodnotu

Bilaterálne rokovanie s ukrajinskou delegáciou

V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku pripravil úrad dňa 25 júna 2019 bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny a so zástupcami Štátnej agentúry pre energetickú účinnosť a úsporu energie na Ukrajin

Stránky