Switching v plynárenstve

Úroveň liberalizácie trhu s plynom v Slovenskej republike sa vykazuje prostredníctvom percentuálne vyjadreného koeficientu, tzv. switchingu. Ten vyjadruje pomer počtu odberných miest so zmenou dodávateľa plynu k celkovému počtu odberných miest.

Stránky