Ban_corona_2.jpg
Podateľňa ÚRSO bude otvorená
v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Nový člen Regulačnej rady Miroslav Dudlák

Rokovania Regulačnej rady sa 4. aug. 2020 po prvý krát zúčastnil jej nový člen Miroslav Dudlák. Prezidentka SR Zuzana Čaputová ho za člena Regulačnej rady vymenovala na návrh Národnej rady SR s účinnosťou od 1. augusta tohto roka.

Ochrana spotrebiteľov ako jedna z priorít úradu

Problematika podomového predaja, inovačné technologické riešenia energetickej chudoby, výška distribučných poplatkov, implementácia  európskej legislatívy, či dopad regulovaných cien energií na zraniteľných odberateľov.

Stretnutie s Regulačnou radou

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris absolvoval svoje prvé rokovanie s členmi Regulačnej rady. Na stretnutí v Bratislave sa ho za Regulačnú radu zúčastnili jej predseda Ján Ďuriš, podpredseda Milan Krajčovič, člen Juraj Doležal a členka Sylvia Beňová.

ÚRSO neprerušil kontroly ani počas pandémie

Pandémia koronavírusu ovplyvnila kontrolnú činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale nezastavila ju. V období II. štvrťroka 2020, teda od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 úrad ukončil 11 kontrol v regulovaných subjektoch a vydal 11 rozhodnutí s celkovou výškou uložených pokút 40 900 eur.

Stránky