Ban_corona_2.jpg
Podateľňa ÚRSO bude otvorená
v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Workshop k implementácii REMIT

V rámci spustenia registrácie účastníkov trhu vo vnútroštátnom registri národného regulačného orgánu organizuje OKTE, a.s., v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), workshop pre účastníkov trhu k postupom a možnostiam plnenia povinností, ktoré ukladá a v

Stránky