Ban_corona_2.jpg
Podateľňa ÚRSO bude otvorená
v čase od 9:00 do 12:00 h.
Žiadame verejnosť a regulované subjekty, aby pri doručovaní písomností využívali elektronickú poštu, najmä Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), alternatívne emailovú adresu urso@urso.gov.sk, prípadne poštový úrad.

Prezident republiky vymenoval dvoch členov Regulačnej rady

Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, 11.6.2015 vymenoval dvoch členov Regulačnej rady, strategického a koncepčného orgánu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Svoje dekréty prebrali z rúk prezidenta republiky Ján Hijj a Milan Krajčovič.

ÚRSO bude pomáhať regulačnému úradu na Ukrajine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zvíťazil v európskej súťaži o realizáciu projektu „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“

Stránky