Ban_predseda.jpg
Predseda úradu Andrej Juris sa ujal svojej funkcie. V najbližšom období sa chce sústrediť
na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a rozvoj konkurencie.

Usmernenie úradu

Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2019 je potrebné zasielať do 29.02.2020 vyplnením a autorizovaním on-line formulárov pre všetky komodity.

ÚRSO: Ceny energií v roku 2020

Úrad vzhľadom k nárastu cien komodít na burzách (medziročné nárasty: elektrina + 28,1 %, plyn + 8,58 %) určil pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2020 maximálne ceny energií.  Platí, že keby úrad v plnej miere zohľadnil iba návrhy od dodávateľov, priemerná

„The Bridge Beyond 2025“

Predstavitelia Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a Rady európskych regulačných orgánov v oblasti energetiky (CEER)  predstavili dňa 20.11.2019 na pôde Európskej komisie v Bruseli dokument „The Bridge Beyond 2025“ – regulač

Stránky