ÚRSO: Ceny energií v roku 2020

Úrad vzhľadom k nárastu cien komodít na burzách (medziročné nárasty: elektrina + 28,1 %, plyn + 8,58 %) určil pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2020 maximálne ceny energií.  Platí, že keby úrad v plnej miere zohľadnil iba návrhy od dodávateľov, priemerná

„The Bridge Beyond 2025“

Predstavitelia Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a Rady európskych regulačných orgánov v oblasti energetiky (CEER)  predstavili dňa 20.11.2019 na pôde Európskej komisie v Bruseli dokument „The Bridge Beyond 2025“ – regulač

Európske plynárenské fórum pre regulátorov

Úrad sa v dňoch 23. - 24. 10. 2019 zúčastnil v Madride na v poradí 33-ťom zasadnutí  Európskeho plynárenského fóra pre regulátorov. Tu sú závery:

Úpravy európskeho vnútorného trhu s plynom

Stránky