Vývoj dodávky tepla na Slovensku

Teplo zo sústav centrálneho zásobovania teplom sa u nás dodáva približne do 25 000 odberných miest pre 13 000 koncových odberateľov po celom Slovensku. Celková dodávka tepla predstavovala za minulý rok objem 15 173 GWh, čo je o 0,2 % menej ako v roku 2018.

Predseda úradu - Andrej Juris

Vláda SR dnes vymenovala Ing. Andreja Jurisa do funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Svojho mandátu sa ujme 9. júla 2020.

 

Stránky