Workshop k implementácii REMIT

V rámci spustenia registrácie účastníkov trhu vo vnútroštátnom registri národného regulačného orgánu organizuje OKTE, a.s., v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), workshop pre účastníkov trhu k postupom a možnostiam plnenia povinností, ktoré ukladá a v

Stránky