Prezident republiky vymenoval dvoch členov Regulačnej rady

Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, 11.6.2015 vymenoval dvoch členov Regulačnej rady, strategického a koncepčného orgánu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Svoje dekréty prebrali z rúk prezidenta republiky Ján Hijj a Milan Krajčovič.

ÚRSO bude pomáhať regulačnému úradu na Ukrajine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zvíťazil v európskej súťaži o realizáciu projektu „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“

Stránky