Ban_predseda.jpg
Predseda úradu Andrej Juris sa ujal svojej funkcie. V najbližšom období sa chce sústrediť
na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a rozvoj konkurencie.

Opatrenia úradu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví si v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 a mimoriadnymi opatreniami prijatými proti jeho šíreniu dovoľuje osloviť regulované subjekty a všetkých účastníkov trhu s regulovanými komoditami so žiadosťou o flexibilné a ústretové riešenie

Energetický kongres ČR a rokovanie s ERU

Zástupcovia úradu sa v dňoch 12.-14.02.2020 zúčastnili v Prahe na 20-tom energetickom kongrese Českej republiky a na pracovnom stretnutí so zástupcami českého národného regulátora (ERU) k implementácii 4. energetického balíčka do národných legislatív.

Kontroly v roku 2019 - sumár

Úrad v minulom roku vykonal spolu 73 kontrol, z tohto 40 kontrol v subjektoch, ktoré sa zaoberajú výkonom činnosti v elektroenergetike, 17 v plynárenstve, 48 v tepelnej energetike a desať vo vodnom hospodárstve.

Stránky