Ochrana spotrebiteľov ako jedna z priorít úradu

Problematika podomového predaja, inovačné technologické riešenia energetickej chudoby, výška distribučných poplatkov, implementácia  európskej legislatívy, či dopad regulovaných cien energií na zraniteľných odberateľov.

Stretnutie s Regulačnou radou

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris absolvoval svoje prvé rokovanie s členmi Regulačnej rady. Na stretnutí v Bratislave sa ho za Regulačnú radu zúčastnili jej predseda Ján Ďuriš, podpredseda Milan Krajčovič, člen Juraj Doležal a členka Sylvia Beňová.

ÚRSO neprerušil kontroly ani počas pandémie

Pandémia koronavírusu ovplyvnila kontrolnú činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale nezastavila ju. V období II. štvrťroka 2020, teda od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 úrad ukončil 11 kontrol v regulovaných subjektoch a vydal 11 rozhodnutí s celkovou výškou uložených pokút 40 900 eur.

Zmeny v podnikaní v tepelnej energetike

V druhom štvrťroku 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal v tepelnej energetike šesť nových povolení na podnikanie, celkovo bolo vykonaných 27 zmien povolení.

Stránky