BanE_26-1-2017.jpg
Cena silovej elektriny na trhoch dlhodobo rastie a regulované subjekty toto zdražovanie už premietli rôznym spôsobom aj do svojich aktuálnych cenových návrhov. ÚRSO pracuje na tom, aby pri maximálnom využití regulačných nástrojov dokázal zabezpečiť optimálne koncové ceny energií pre slovenské domácnosti a podnikateľov, samozrejme v mantineloch, ktoré umožňuje platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu.

Stránky