Návrhy na zmenu sekundárnej legislatívy

V súvislosti s prijatím novej Regulačnej politiky na roky 2017 – 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oslovil účastníkov trhu s výzvou na zaslanie návrhov na zmenu sekundárnej legislatívy úradu na rok 2017.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO