Ban_predseda.jpg
Predseda úradu Andrej Juris sa ujal svojej funkcie. V najbližšom období sa chce sústrediť
na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a rozvoj konkurencie.

Switching v plynárenstve

Úroveň liberalizácie trhu s plynom v Slovenskej republike sa vykazuje prostredníctvom percentuálne vyjadreného koeficientu, tzv. switchingu. Ten vyjadruje pomer počtu odberných miest so zmenou dodávateľa plynu k celkovému počtu odberných miest.

Medzinárodné aktivity úradu

Úrad aj v uplynulom roku intenzívne spolupracoval s orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a partnerskými regulačnými orgánmi členských štátov.

Európsky energetický systém stále stabilný

„Bezpečnosť dodávok energií v Európskej únii zostáva zachovaná na 100% aj počas aktuálnej krízy spojenej s pandémiou COVID-19.“ Toto konštatovanie vyplýva zo spoločného virtuálneho stretnutia CEER, ktorého sa zúčastnil aj ÚRSO.

Stránky