Pokračuje príprava novej regulačnej politiky 2023-2027

Za prítomnosti predsedu úradu Andreja Jurisa, podpredsedu úradu Martin Horvátha a členov Regulačnej rady Sylvie Beňovej a Miroslava Dudláka a tajomníčky komisie Michaely Uríčkovej rokovala dňa 16.12.2020 online formou Komisia na prípravu regulačnej politiky ÚRSO o ďalšom pos

Stránky