Ukrajinskí experti na Slovensku (fotogaléria)

Prišli, videli a učili sa. Na Slovensko v rámci prebiehajúceho twinningového projektu zavítala skupina odborníkov z Ukrajinského národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC).

Koľko platíme za energie

Ceny energií aj pre priemyselných odberateľov sú dnes ovplyvňované rôznymi nesystémovými podpornými mechanizmami, ktoré musí úrad započítať do ceny. Tie deformujú trh a v konečnom dôsledku majú negatívny vplyv na  koncové ceny energií.

Úrad znížil cenu plynu (fotogaléria)

Situácia s vývojom cien plynu v uplynulých mesiacoch mnohé naznačila o reálnom stave súčasného trhového prostredia s energiami na Slovensku a o potrebe jeho ďalšej regulácie.

Stránky