ÚRSO na diskusnom fóre

„Vodovody a kanalizácie“ bol názov diskusného fóra, ktoré sa 12. júna 2018 uskutočnilo na Výstavisku EXPO CENTER a.s., v Trenčíne. Podujatie organizovala Asociácia vodárenských spoločností. Keďže išlo o diskusné fórum, stretnutiu dominovala výmena odborných názorov.

Energetická chudoba

ÚRSO sa týmto závažným legislatívnym a celospoločenským problémom intenzívne zaoberá, hoci ani v jednom členskom štáte EÚ túto problematiku nerieši prioritne národný regulátor.

Úrad vyhodnotil štandardy kvality

V prípade, že regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu.

Stránky