Úrad pripomína povinnosť oznámenia

Úrad upozorňuje výrobcov elektriny s právom na podporu, aby nezabudli na povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. a oznámili úradu a zároveň aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1 písm.

Informácia o cenových rozhodnutiach v elektrine

Úrad oznamuje, že dnes 9.marca 2017 ukončil vydávanie cenových rozhodnutí pre všetkých rozhodujúcich dodávateľov elektriny na Slovensku, vrátane tradičných aj malých.„Cenové rozhodnutia teda už majú dodávatelia, ktorí dodávajú elektrinu pre vyše 99% slovenských domácností,“

Cenové konania v elektrine

Úrad v týchto dňoch intenzívne pracuje, v spolupráci s regulovanými subjektami, na čo najrýchlejšom ukončení  cenových konaní s menšími dodávateľmi elektriny. Pre troch najväčších dodávateľov na Slovensku - Východoslovenskú energetiku a.s.

Stránky

prof. Ing. ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, CSc.
predseda úradu

 

Vedenie úradu

Často kladené otázky

Cenová kalkulačka

Informácie pre subjekty

 

Logo URSO