Ban_predseda.jpg
Predseda úradu Andrej Juris sa ujal svojej funkcie. V najbližšom období sa chce sústrediť
na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a rozvoj konkurencie.

Úrad dočasne povedie podpredseda JUDr. Milan Kubala, PhD.

Vláda SR odvolala z funkcie predsedu úradu prof. Ľubomíra Jahnátka. V zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v čase neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný predseda úradu, zastupuje ho v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu.

Stránky